Tag: חנות

מדוע מיקום היא מילת המפתח להשקעה בחנות?

היזם דוד רפאל מסביר מדוע מיקום היא מילת המפתח כאשר רוצים להשקיע בחנות, אפילו אם מדובר בכזו שממוקמת בקניון מצליח

נגישות