Tag: הרכבת קבוצת רכישה

מבנה קבוצת רכישה לחו"ל

לאחר שאותר נכס ונבדק כי הוא אכן מתאים לעסקה הרצוייה לכם, ולאחר שוידאתם כי הנכס אינו מעוקל ושאין עליו הגבלות מסוגים שונים אתם יכולים לפנות להרכיב את מבנה העיסקה שלכם ולהתחיל בבניית קבוצת הרכישה כדי להוציא לפועל את המיזם שאותו כבר התחלתם. מאת: דוד רפאל מבנה העסקה לאחר בחירת הנכס וכל הבדיקות היזם מכיר את …

המשיכו בקריאה

נגישות